Publications

Nederlands Xylella-onderzoek leidt tot meer kennis

Bonants, P.J.M.; van der Wolf, J.M.

Summary

Wageningen Plant Research heeft de afgelopen jaren onderzoek verricht naar Xylella fastidiosa. Zo is een aantal bomen en planten kunstmatig besmet om te zien in hoeverre de bacterie zich daarin kan vermenigvuldigen en verspreiden.