Publications

Natuurinclusieve landbouw gaat om een cultuurverandering

Westerink, J.; Pleijte, M.

Summary

Een recent nummer van het Vakblad Natuur Bos Landschap gaat helemaal over natuurinclusieve landbouw. Een brede beweging richting natuurinclusieve landbouw zou goed nieuws zijn voor de natuur. Wij onderzochten via interviews in hoeverre natuurinclusieve landbouw past bij culturele normen in boerengemeenschappen voor ‘een goede boer’ en ‘een goed landschap’. Dat onderzoek heeft inzichten opgeleverd waar beleidsmakers en natuurbeheerders hun voordeel mee kunnen doen als ze natuurinclusieve landbouw willen stimuleren.