Publications

Onderzoek naar plastic in magen van noordse stormvogels en andere zeevogels in relatie tot het verlies van MSC-ZOE containers in begin januari 2019

Franeker, Jan Andries van; Kühn, Susanne

Summary

Maaginhouden van in 2019 op de Waddenkust aangespoelde zeevogels zijn onderzocht op de mogelijke aanwezigheid van plastics afkomstig van het MSC ZOE container incident van 1 en 2 januari 2019. Het ging daarbij vooral om industrièˆle polyethyleen plastic pellets en kleine polystyreen korrels. Voor de Noordse Stormvogel is goed vergelijkingsmateriaal aanwezig uit eerdere jaren. Qua hoeveelheid plastics en de aanwezigheid van plastic pellets of polystyreen korrels werden in de stormvogelmagen en darmen geen aanwijzingen gevonden voor directe effecten van het container incident. Voor een aantal andere onderzochte soorten zeevogels is geen goed vergelijkingsmateriaal aanwezig, maar werden geen aanwijzingen gevonden voor plastics die afkomstig waren van het container incident.