Publications

Development of a framework and toolbox for measuring and evaluating ecosystem interactions of seaweed aquaculture

Tonk, L.; Jansen, H.M.; Poelman, M.; Nauta, R.W.; Jak, R.G.; Tamis, J.E.; Jongbloed, R.H.

Summary

Grootschalige zeewierproductie in Europa heeft de potentie om in de toekomst deels als benodigde voedselbron te dienen, op voorwaarde dat dit op een duurzame wijze gebeurt. Hoewel zeewierteelt in Nederland op het moment nog kleinschalig is en voornamelijk in Zeeland plaatsvindt, biedt de opschaling van offshore windparken in de Noordzee en de intentie tot medegebruik van deze parken kansen voor grootschalige uitbreiding van zeewierproductie. Maar hoeveel zeewier kan er eigenlijk op een verantwoorde manier gekweekt worden in de Noordzee? De effecten van zeewierproductie op het mariene ecosysteem zijn grotendeels onbekend en een gestandaardiseerde aanpak voor kwantificering van deze verwachte effecten en gevolgen om ecosysteemdiensten te leveren ontbreken. Het doel van deze deskstudie is een conceptueel framework te ontwikkelen dat eventuele impacts op het ecosysteem als gevolg van zeewierboerderijen in kaart brengt. Dit framework moet toepasbaar zijn op een breed scala aan kweekmethoden en locaties in zowel offshore, als kustgebieden, met name de Nederlandse kustzone en de Deltawateren. Deze aanpak fungeert als een eerste screening om potentiƫle bedreigingen te identificeren en prioriteren. Deze aanpak zal een solide basis bieden voor het sturen van onderzoek- en adviesbeleid met inachtneming dat de ontwikkeling van de methode zelf een dynamisch proces is dat verder aangepast zal worden. Het uiteindelijke doel is bij te dragen aan de ontwikkeling van zeewierproductiesystemen waarbij de balans tussen voedselproductie en natuurbehoud gehandhaafd wordt.