Publications

Kennis op Maat ' Schelpdieren, duurzaam en gezond': sessie 1: Gezondheidsaspecten schelpdieren

Warmer, Jolieke

Summary

Schelpdieren en vis worden als gezonde producten gezien. Het eten er van levert allerlei gezondheidsvoordelen op. Wat zijn nou eigenlijk de feiten en de fabels? Jolieke Warmer van Wageningen Universiteit gaat in op deze vraag.
Programma Kennis op Maat - Project ‘Schelpdieren, duurzaam en gezond’

De wetenschappelijke kennis die is opgedaan over schelpdiervisserij -en kweek in relatie tot duurzame, natuurinclusieve productie en schelpdieren als een gezond, veilig en duurzaam product wordt het project ‘Schelpdieren, duurzaam en gezond’ op een toegankelijke manier vertaald voor praktisch gebruik door schelpdierkwekers, ketenbedrijven en visserijscholen. Ook natuur- en consumentenorganisaties en overheden profiteren van deze kennis. In de vorm van 'masterclasses' krijgen de verschillende doelgroepen actuele kennis over verschillende onderwerpen en vindt onderlinge uitwisseling plaats. Deze worden ondersteund met (interactieve) populaire documentatie, die online beschikbaar is en actueel wordt gehouden.