Publications

Kennis op Maat (KOM) 'Schelpdieren, duurzaam en gezond': sessie 3: Milieubelasting schelpdieren en consumentengedrag

Smith, Sarah; Hoekstra, Geert

Summary

De belasting op onze aarde door menselijk handelen wordt steeds groter. Ook voor de voedselketen betekent dat we, daar waar mogelijk, moeten overschakelen naar voedsel dat met een zo laag mogelijke ecologische voetafdruk wordt geproduceerd. Hoe hoog is de voetafdruk van de schelpdierproductie vergeleken met die van andere dierlijke producten eigenlijk? En wat weten we over het gedrag van consumenten rond aankopen van voedsel met een lage ecologische voetafdruk? Sarah Smith van Wageningen Marine Research en Geert Hoekstra van Wageningen Economic Research gaan in op deze vragen.