Publications

Mosselkweek en effecten op natuur

Steins, Nathalie; Jansen, Henrice; Troost, Karin; Capelle, Jacob

Summary

Mosselen en andere schelpdieren vervullen belangrijke functies voor de natuur en de mens. In Nederland worden mosselen gekweekt in gebieden die als beschermde natuurgebieden zijn aangewezen. Daarom zijn de mosselzaadvisserij en -kweek aan regels en afspraken gebonden. De effecten van mosselkweek en de beheermaatregelen op de natuur worden al vele jaren onderzocht. In deze publicatie vatten we de belangrijkste bevindingen uit de onderzoeksrapporten en wetenschappelijke publicaties samen.