Publications

Archeologie op de kop : Het archeologisch potentieel van het Maasterras tussen Well en Aijen slim en snel in kaart gebracht door een combinatie van onderzoekstechnieken

Ellenkamp, R.; van Egmond, F.M.

Summary

Het Maasdal is archeologisch veel rijker dan twintig jaar geleden werd vermoed. Uit verschillende grootschalige archeologische onderzoeken is gebleken dat het landschap en de archeologische vindplaatsen daarin veel diverser zijn dan lange tijd is aangenomen. In opdracht van de Provincie Limburg is in het plangebied Vergrote Voorhaven (onderdeel van het Maaspark Well) door RAAP een innovatieve onderzoekssystematiek toegepast, waarbij eerst het landschap gedetailleerd in kaart wordt gebracht en vervolgens voorkeurslocaties van vindplaatsen gericht worden onderzocht. Bovendien is een systematiek uitgedacht om te komen tot een objectievere waardestelling van de vindplaatsen.