Publications

Beheersing van Campylobacter in de pluimveesector : Onderzoek naar Campylobacter op Nederlandse vleeskuikenbedrijven en de bijbehorende risicofactoren

Dame-Korevaar, Anita; Pacholewicz, Ewa; van der Most, Marleen; Schreuder, Janneke; Koene, Miriam; Ellen, Hilko; Bokma, Martien; Hoorweg, Fleur; van Hattum, Theo; Gunnink, Henk; Rommers, Jorine; Wagenaar, Jaap; Hoff, Angela