Publications

Inventarisatie van innovatieve teeltconcepten

Hengsdijk, H.; Beerling, E.A.M.; Maas, M.P. van der; Riemens, M.M.; Ruigrok, P.M.M.; Salm, C. van der; Slootweg, C.; Sukkel, W.; Wenneker, M.; Lotz, L.A.P.

Summary

Dit rapport beschrijft de resultaten van een inventarisatie van innovatieve teeltconcepten voor verschillende
land -en tuinbouwsectoren die is uitgevoerd door WUR-experts in samenwerking met
sectorvertegenwoordigers. Teeltconcepten, d.w.z. de inrichting van een teeltsysteem in de tijd en ruimte
waardoor ziekten, plagen en onkruiddruk kunnen worden verminderd, worden gezien als één van de
componenten van weerbare teeltsystemen. De geïnventariseerde teeltconcepten in dit rapport kunnen een
rol spelen in de verdere ontwikkeling van weerbare teeltsystemen en bieden een handelingsperspectief voor
de verschillende land- en tuinbouwsectoren in Nederland.