Publications

De eiwit transitie – naar een gezonde, duurzame toekomst

Nieuwland, Maaike

Summary

Introductie over eiwitten en de eiwittransitie voor de startbijeenkomst van de veggiechallenge door ProVeg en regio FoodValley