News

Bionieuws: ‘Hitteroep vink is bijeffect hijgen’

Published on
October 22, 2018

Het is onwaarschijnlijk dat zebravinken hun ongeboren kroost met speciale roepgeluiden voorbereiden op een warme buitentemperatuur.

‘Embryo’s van zebravinken halen mogelijk wel informatie over hun omgeving uit de roep van hun ouders. Het is echter onwaarschijnlijk dat een hittegerelateerde roep een specifiek geëvolueerd signaal is waarmee ze hun nakomelingen op warme klimaatomstandigheden voorbereiden. De verscheidenheid aan omstandigheden waaronder zebravinken die roep produceren is daarvoor simpelweg te groot’, stelt de Wageningse gedragsecoloog Marc Naguib, tweede auteur van een artikel in Behavioral Ecology (8 oktober online). Hierin wordt op basis van een uitgebreide veldstudie een belangrijke conclusie weerlegt uit eerder onderzoek (Science, 2016) dat veel media-aandacht kreeg, onder meer in Bionieuwsvan 27 augustus 2016. Zebravinken zouden ‘weerberichten’ voor hun eitjes zingen en met een speciale hitteroep hun embryo’s waarschuwen voor een warm buitenklimaat. Die verlengen daarop hun ontwikkelingstraject en kruipen daardoor later uit hun ei.

Read full article here