Publications DendroLab 2007

Peer reviewed publications

Other scientific publications

Publications aimed at a professional audience

  • Copini, P.; Buiteveld, J.; Sass-Klaassen, U.; Ouden, J. den (2007). DNA-analyse van vier eikenclusters. In: Ontstaanswijze van eikenclusters in het natuurterrein De Wilde Kamp bij Garderen: Landschapsgeschiedenis, bodemontwikkeling en vegetatiegeschiedenis. / Ouden, Dr.ir J den, Spek, T, . - Amersfoort : RACM, (Rapportage Archelogische Monumentenzorg 131B)
  • Copini, P.; Sass-Klaassen, U.; Ouden, J. den (2007) Dendrologische analyse van de eikenclusters op de Wilde Kamp. In: Ontstaanswijze van eikenclusters in het natuurterrein De Wilde Kamp bij Garderen: Landschapsgeschiedenis, bodemontwikkeling en vegetatiegeschiedenis. / Ouden, Dr.Ir J den, Spek, T, . - Amersfoort : RACM, (Rapportage Archelogishe Monumentenzorg 131B)
  • Nabuurs, G.J.; Orden, W.H. van; Bijlsma, R.J.; Sass-Klaassen, U.; Ouden, J. den (2007) De extreme zomer van 2006. Langetermijngevolgen van klimaatverandering. Vakblad Natuur Bos Landschap 4 (8). - p. 23 - 23.
  • Oosterbaan, A.; Polman, J.E. (2007) Meer met berk. Vakblad Natuur Bos Landschap . - p. 24 - 27.
  • Stuijfzand, S.; Ek, R. van; Belien, E.; Beumer, V.; Croese, E.; Diggelen, R.; Eigenhuijsen, E.; Goeij, S.; Grotenboer, A.; Hommel, P.; Jong, H.; Klein, J.; Kruit, L.; Manen, H. van; Medenblik, J.; Mouissie, M.; Olsthoorn, A.F.M.; Ouden, J. den; Pelsma, T.; Pol, J.; Riksen, M.J.P.M.; Rooij, S. de; Sass-Klaassen, U.; Sival, F.P.; Vegter, U.; Verbeek, L.; Voorde, L.; Waal, R.W. de; Wessels, Y.; Zierfuss, S. (2007) Praktijkervaringen met waterberging in natuur(ontwikkelings)gebieden : hoofdrapport pilotprogramma waterberging en natuur. [S.l.] : RWS Waterdienst [etc.], (Alterra rapport 1632)