Publications DendroLab 2008

Peer reviewed publications

Publications aimed at a professional audience

  • Nabuurs, G.J.; Verkaik, E.; Sass-Klaassen, U.; Ouden, J. den (2008) Dendrometers geven inzicht in groeidynamiek van bomen onder veranderd klimaat. Arbor Vitae : bulletin van de Nederlandse Dendrologische Vereniging 18 . - p. 18 - 20.
  • Ouden, J. den; Sass-Klaassen, U.; Copini, P.; Koelewijn, H.P.; Kopinga, J. (2008) Bosjes van Poot : onderzoek eikenclusters en effecten van honden. Wageningen : WUR,
  • Stuijfzand, S.; Ek, E. van; Manen, H. van; Hommel, P.W.F.M.; Waal, R.W. de; Pol, J. van de; Daling, J.; Pelsma, T.; Belien, E.; Olsthoorn, A.F.M.; Sass, U.G.W.; Ouden, J. den; Kuijper, M.; Rooij, S.A.M. van; Boonstra, A.; Dijk, H.; Jaarsma, M.; Beemster, A.; Zijlstra, M.; Scheer, A. van der; Hout, A. van der; Groot, l. de; Bosma, N. (2008) Onderzoek naar effecten van waterberging in een jong kleibos : achtergrondrapport Harderbos. [Den Haag etc.] : Ministerie van Verkeer en Waterstaat [etc.], (Alterra rapport 1630)