News

Teodor Barna wint de NHBos 'Talentbeurs' 2020

Published on
January 23, 2020

De Wageningse landschapsarchitectuurstudent Teodor Barna wint de nieuwe jaarlijkse NHBos ‘Talentbeurs’ 2020. Deze ‘Talentbeurs’ van Euro 5,000/= is bedoeld voor pas-afgestudeerden van de drie master-opleidingen Landschapsarchitectuur in Nederland (Wageningen Universiteit en Academie van Bouwkunst Amsterdam, en de Technische Universiteit Delft).

Het doel is om de student de gelegenheid te bieden zijn kwaliteiten te optimaliseren en zo een bijdrage te leveren aan zijn/haar de professionele ontwikkeling. Voor zijn afstudeervak voerde Teodor een ontwerpend onderzoek uit naar de relatie tussen de ontwikkelingen van stroomgebieden van het achterland, mangrove ecosystemen en recreatie in Costa Rica. Teodor heeft tot doel zijn professionele carrière te richten op de bescherming van wereldwijd bedreigde mangrove systemen.

Derhalve, zal Teodor Barna de NHBos ‘Talent’ beurs inzetten om zijn kennis op het gebied van mangrovebos restauratie en als adaptieve kustverdediging verder te ontwikkelen. Hiervoor zal hij zijn technische en praktische inzicht verbreden door veldwerk te verrichten voor het kustverdedigings- en herstel project ‘ Weg aan Zee’  in Suriname. Meer dan in Costa Rica zal hij onderzoeken hoe het project de lokale bevolking kan betrekken bij het gebruik en beheer van dit soort kustverdediging-systemen. Daarnaast zal hij een bezoek brengen aan Frans Guyana om de impact van harde kustverdedigingssystemen op het mangrove ecosysteem te bestuderen.

Het idee is om samen met de projectleider het vrij lokale project ‘ Weg aan Zee’  in een regionale context te plaatsen en een begin te maken met een regionaal landschapsplan voor de Surinaamse kust. Het landschapsarchitectuur bureau HNS heeft toegezegd Teodor te helpen om het initiële landschapsplan op te tillen tot een innovatief, goed door-ontworpen regionaal landschapsontwerp. Het uiteindelijke idee is om met dit regionale ontwerp als kader, gezamenlijk een projectvoorstel in te dienen bij (inter)nationale financieringsorganisaties. Ingrid Duchhart (leerstoelgroep Landschapsarchitectuur), Klaas Metselaar (leerstoelgroep Bodemfysica en Landbeheer), en zelfstandige landschapsarchitecten en architecten hebben toegezegd Teodor te helpen bij het schrijven van het projectvoorstel.

De NHBos beurs geeft Teodor de kans om een vliegende start te maken met zijn carrière als landschapsontwerper gespecialiseerd op het gebied van multifunctionele mangrove ecosystemen. Hij zal zijn ervaringen delen tijdens de uitreiking van de NHBos Bijhouwer Prijs.