David Kleijn bij De Kennis van Nu: 'Grote zorgen over afname insecten'

Recent Duits onderzoek toont aan dat insectenpopulaties drastisch afnemen. Niet alleen zeldzame insectenaantallen verminderen, maar ook huis-, tuin- en keukeninsecten. Dat heeft gevolgen voor andere diersoorten en voor het landschap. Eén van de oorzaken van de achteruitgang zijn neonicotinoïden, die door boeren preventief worden gebruikt als pesticide. Professor David Kleijn vertelt hierover bij De Kennis van Nu.