MI literature 1991

Bongers, T. (1991). The maturity Index, an instrument based on the nematode community to monitor terrestrial, freshwater and marine habitats. Abstracts VIth International Conference: Bioindicatores Deteriorisationis Regionis, Ceske Budejovice, Sept. 15-21, 1991. p. 16

Bongers, T., R. Alkemade & G.W. Yeates (1991). Interpretation of disturbance-induced maturity decrease in marine nematode assemblages by means of the Maturity Index. Marine Ecology Progress Series 76: 135-142.

Bongers, T. & Y. Claassen (1991). Bepaling van de effecten van toxicanten op de nematodenfauna van het land van Saeftinghe. Verslag van het deelproject NEMA, in opdracht van Rijkswaterstaat Directie Zeeland ten behoeve van het project 'Nader onderzoek Waterbodemkwaliteit Land van Saeftinghe'. Mededeling nr. 248, Vakgroep Nematologie LUW

Bongers, T. & T. Schouten (1991). Nematodengemeenschappen als potentieel diagnostisch instrument voor chemische verontreinigingen. In: Flora en fauna chemisch onder druk (eds. G.P. Hekstra & F.J.M. van Linden). Pudoc Wageningen. p.175-186

Hekstra, G.P. (1991). Project ecologische inpasbaarheid van het omgaan met stoffen (PEIS) halverwege: naar een integratie van de hoofdlijnen. In: (G.P. Hekstra & F.J.M.van der Linden eds): Flora en Fauna chemisch onder druk. Pudoc Wageningen. p.311-376.

Straalen, N.M. van, & J.A.C. Verkley (1991). Leerboek Oecotoxicologie. VU uitgeverij, Amsterdam.

Tolsma, D.J., B. van Hattum, W.D. Denneman, H. Aiking, J.W.M. Wegener & W.P.Cofino (1991). Aanbevelingen voor de integratie van biotische parameters in het RIVM-bodemkwaliteitsmeetnet. IVM-publicatie R-91/16. VU-uitgeverij, Amsterdam. ISBN 90-5383-083-9.