Mbo en hbo

Het verkrijgen van een kwalificatie voor het lesgeven in het middelbaar of het hoger beroepsonderwijs is voor Wageningse afgestudeerden in de praktijk vaak gekoppeld aan een baan in de betreffende onderwijssector.

Voor een onderwijskwalificatie gelden twee voorwaarden:

  • Je bezit voldoende vakinhoudelijke kennis.
  • Je hebt voldoende didactische bagage. Vaak kun je tijdens je aanstelling een opleidingstraject doorlopen.
  • Voor het mbo geldt dat je de Minor Educatie kunt volgen en daarbij ervaring opdoet als mbo-docent. De afgeronde minor geeft, in combinatie met de juiste bachelor, vrijstelling voor het eerste semester van de tweedegraads lerarenopleiding voor de groene sector van de AERES Hogeschool.
  • Voor het hbo geldt dat je het OriĆ«ntatieprogramma kunt doorlopen om hier alvast wat ervaringen in op te doen.

Vragen?

Heb je vragen, stuur dan een mail naar Piety Runhaar. Geef daarbij voldoende achtergrondinformatie, zodat de vragen gericht beantwoord kunnen worden (welke opleiding doorlopen, relevante werkervaring, om welke onderwijssector gaat het, om welk vak(gebied), enz.).