Lesgeven of stagelopen bij het Food Valley Netwerk VO-HO?

Met onze lesproducten, uitdagende projecten voor leerlingen, bezoeken aan Wageningen Campus voor klassen en nascholingen voor (aankomende) docenten inspireren wij docenten innovatieve kennis uit het domein ‘gezonde voeding en leefomgeving’ toe te passen in de klas met als doel bij te dragen aan een goede aansluiting tussen het voortgezet onderwijs en het hoger onderwijs. Wij richten ons met name op de schoolvakken biologie, natuurkunde, scheikunde, wiskunde, aardrijkskunde, economie en maatschappijleer.

Wie zijn wij?

logo_FoodValleyVOHO.png

Food Valley Netwerk VO-HO is een samenwerkingverband tussen Aeres Hogeschool Wageningen, Christelijke Hogeschool Ede, Van Hall Larenstein Velp en Wageningen University & Research en initiator van het Food Valley Scholennetwerk waar 10 middelbare scholen uit de regio lid van zijn. Ons kantoor bevindt zich op Wageningen Campus op het Forum in kamer 109.

Jouw hulp is welkom

De projecten voor leerlingen organiseren wij onder andere met de hulp van studenten die ervaring hebben met lesgeven of interesse hebben in onderwijs. Jouw hulp als minorstudent is van harte welkom. Je kunt via ons workshops begeleiden en colleges geven. Daarnaast hebben wij met regelmatig hulp nodig bij het ontwikkelen van lesmaterialen, bijvoorbeeld voor het vak Natuur Leven Techniek.

Neem vooral contact met ons op als je na je minor via ons nog voor de klas wilt staan of als je interesse hebt in een stage bij ons. De uren die je voor ons werkt mag je via WURkforce declareren. Meer weten? Stuur dan een mailtje naar foodvalleynetwerk@wur.nl.

Nascholingen voor jou

Wil je een keertje deelnemen aan een nascholing voor docenten? Als er nog plaats is ben je welkom om kosteloos deel te nemen.
Onze agenda vind je op www.wur.nl/docenten.