Informatie voor stagebegeleiders en schoolopleiders

Een lerarenopleiding bestaat alleen maar bij gratie van goede stageplekken met voldoende mogelijkheid voor studenten om ervaring op te doen in alle aspecten van het leraarschap. Stagebegeleiders, die onze studenten begeleiden bij het realiseren van hun persoonlijke en professionele leerdoelen, vervullen daarbij een cruciale rol. Op deze pagina treft u informatie aan die u bij de invulling van die rol kan ondersteunen.

Documenten en formulieren

Hier treft u het stagecontract aan dat u samen met de student bij aanvang van de minor invult:

Hieronder treft u het beoordelingsformulier aan dat tussentijds en aan het einde van de minor door u dient te worden ingevuld:

Dit is het formulier dat de mentor van de student gebruikt als die – tussentijds en aan het einde van de minor – een lesbezoek komt afleggen:

Zie hier in een notendop hoe de minor is opgebouwd:

Lees hier hoe studenten geacht worden hun portfolio op te bouwen:

Informatiebrochure Minor Educatie 2023

Leraar worden in Coronatijd

Corona heeft een grote impact op het functioneren van scholen en daarmee op het leerproces van studenten. Hieronder treft u twee artikelen aan over de ervaringen van studenten, docenten en stagebegeleiders van afgelopen jaar.

Duo-stages binnen de minor Educatie: een noodgreep of een kans?

Het lerarentekort loopt op en tegelijkertijd neemt de interesse onder studenten voor het leraarschap toe. Mooi zou je zeggen. Echter, het aantal stageplekken neemt niet navenant toe. Duo-stages, waarbij twee studenten samen stagelopen bij dezelfde stagebegeleider(s) of vaksectie, lijkt in dat licht een mooie constructie. Als minor team zijn wij erg positief over deze constructie.

Project Samen Opleiden

Het opleiden van nieuwe leraren is belangrijker dan ooit. Het lerarentekort loopt immers alleen maar op. Terwijl studenten aan de lerarenopleiding de nodige theorie en handvatten krijgen aangereikt, vindt hun leerproces voor een groot gedeelte plaats in de scholen. Hoe zorgen we ervoor dat datgene dat de opleiding aanbiedt en verwacht, aansluit bij de leervragen van de student en de mogelijkheden die de school biedt? Dat is in een notendop de kern van het project ‘Samen opleiden’.