News

Hoe geven MBO teams vorm aan hun assessment programma? Lerend netwerk Anders Verantwoorden van de Diplomabeslissing

Published on
February 15, 2023

Veel MBO’s willen af van de strikte scheiding tussen onderwijs en examinering. In 2021-2022 werkten 14 MBO teams samen in “het lerend netwerk Anders Verantwoorden van de Diplomabeslissing”.

Judith Gulikers (ELS/WUR) zat, samen met andere MBO-raad, HU, IVA onderwijs, in het projectteam dat dit netwerk begeleidde. In twee jaar hebben de teams, ondersteund vanuit het gedachtegoed van programmatisch toetsen, een nieuw assessment programma opgezet. De portretten van de veertien teams – en een overkoepelende reflectie op de leerervaringen - zijn nu gebundeld in een mooi online magazine

Vanaf studiejaar 2022-2023 worden de nieuwe assessent programma’s voor het eerst getest op de MBO’s. In 2023 gaat het lerend netwerk door en heeft het projectteam aanvullend subsidie van Ministerie van OCW om deze pilots te onderzoeken en te versterken en nieuwe scholen op gang te helpen.

Dit lerend netwerk heeft allerlei producten, verhalen, tools en voorbeelden opgeleverd, die steeds aangevuld worden en te vinden zijn op Kennispunt MBO (pagina Lerend Netwerk)