News

Inzicht verkrijgen in het ondernemende onderwijsecosysteem in de regio’s Gelderland en Utrecht

Published on
December 22, 2022

Ondernemerschap is belangrijk voor het oplossen van grote maatschappelijke uitdagingen, economische groei en werkgelegenheid. Om ondernemerschap te bevorderen is het belangrijk dat studenten in het onderwijs genoeg mogelijkheden krijgen om te leren ondernemen en om hun ondernemende vaardigheden en houding te ontwikkelen.

Een ondernemende houding helpt studenten om kansen te benutten, veerkrachtig te zijn, en waarde te creëren in het oplossen van complexe vraagstukken, zoals de klimaatverandering, de tekorten in de zorg en het migratievraagstuk.

Dit vraagt om smal en breed ondernemerschapsonderwijs. Smal ondernemerschapsonderwijs bereidt studenten voor op het starten van hun eigen onderneming. Breed ondernemerschapsonderwijs richt zich op de ontwikkeling van ondernemende vaardigheden en een ondernemende houding onder studenten, welke hen helpt om maatschappelijke uitdagingen aan te gaan. Het kunnen aanbieden van zulk onderwijs vraagt om het inbedden van ondernemerschapsonderwijs in een breder onderwijs ecosysteem, dat kansen en middelen biedt.

In dit project onderzoeken we dit ondernemende onderwijsecosysteem dat het mbo, hbo en wo omvat. We willen het ondernemende onderwijsecosysteem leren begrijpen door te onderzoeken welke vormen van ondernemerschapsonderwijs worden aangeboden – denk bijvoorbeeld aan cursussen, stages (in een eigen onderneming of extern bedrijf), challenges en extra-curriculaire activiteiten. Hoeveel studenten doen hieraan mee? Welke faciliteiten bieden de onderwijsinstellingen om studenten te faciliteren in het ondernemen? Wat gebeurt er buiten de onderwijsinstellingen dat studenten kan helpen? En zien we verschillen tussen het ecosysteem in het mbo, hbo en wo? Op basis van de resultaten formuleren we ontwikkelingsprioriteiten voor het versterken van het ondernemende onderwijsecosysteem en identificeren we kansen om samenwerkingen tussen onderwijsinstellingen en werkveldpartners (zoals ondernemers) te versterken. In het project gaan we hiertoe in gesprek met stakeholders uit de verschillende gremia zoals bestuurders, managers, docenten, studenten, alumni, ondernemers en vertegenwoordigers van overheden.

Het project is geïnitieerd door het RVO en meer specifiek het O2Lab. Het O2Lab staat voor ondernemerschap en ondernemendheid in het onderwijs en streeft naar het realiseren van meer, toegankelijker en beter ondernemerschap in het onderwijs. Frank van Rijnsoever (Universiteit Utrecht) en Yvette Baggen (Wageningen Universiteit) zijn als projectleiders bij het project betrokken voor resp. de regio’s Utrecht en Gelderland. Met vragen over of interesse in het project, kun je contact met hen opnemen (f.j.vanrijnsover@uu.nl en yvette.baggen@wur.nl).