News

Toolkit Lerend Kwalificeren in het MBO

article_published_on_label
March 20, 2024

Het mbo staat voor uitdagingen in examinering door strikte regelgeving en ingekochte examens die niet passen bij gevarieerde leerervaringen, regionale werkveld en studentenpopulatie.

Het Lerend Kwalificeren (LK) netwerk, gestart in 2021 met 14 mbo-teams, ontwerpt en onderzoekt alternatieve LK-toetsprogramma’s, onderbouwd vanuit programmatisch toetsen en formatief evalueren. Onderzoekers Judith Gulikers (WUR/ELS) en Liesbeth Baartman en Marlies de Vos (HU/lectoraat beroepsonderwijs) leiden het participatief, flankerend onderzoek. In 2021-2022 hebben de 14 teams een nieuw toetsprogramma ontworpen, te lezen in het Magazine twee jaar Lerend netwerk. In 2023 zijn 4 geïmplementeerde programma's nauw gemonitord en geëvalueerd met relevante deelnemers. Het onderzoeksrapport is hier beschikbaar.

Alle geleerde lessen en ervaringen zijn vertaald naar tools voor andere MBO teams die ook met Lerend Kwalificeren aan de slag willen. De toolkit is in het voorjaar van 2024 gelanceerd en openlijk toegankelijk op de website van Kennispunt Onderwijs & Examinering van de MBO-raad, partner in het Lerend Netwerk.

If applicable a link to more information: https://onderwijsenexaminering.nl/lerend-kwalificeren/