News

Wageningen Universiteit gaat ook wiskunde leraren opleiden

article_published_on_label
March 20, 2024

Sinds 2009 biedt de leerstoelgroep Education & Learning Sciences (ELS) de Educatieve Minor/Module aan waarmee bachelor- en master studenten en alumni, een beperkte tweedegraads lesbevoegdheid kunnen halen.

Sinds 2009 biedt de leerstoelgroep Education & Learning Sciences (ELS) de Educatieve Minor/Module aan waarmee bachelor- en master studenten en alumni, een beperkte tweedegraads lesbevoegdheid kunnen halen (voor alle leerjaren van het vmbo en de onderbouw van havo/vwo) in de vakken natuurkunde, scheikunde, biologie, aardrijkskunde en economie. Onlangs is hier wiskunde aan toegevoegd. We krijgen al wat aanmeldingen binnen voor komend studiejaar. Mochten er leraren in uw school rondlopen die graag een tweede bevoegdheid willen halen voor wiskunde, dan kunt u hen in contact brengen met Piety Runhaar (piety.runhaar@wur.nl) om de mogelijkheden te verkennen.

Wageningen University will also train mathematics teachers
Since 2009, the Education & Learning Sciences (ELS) chair group has offered the Educational Minor/Module which allows bachelor's and master's students and alumni, to obtain a limited second-degree teaching qualification (for all years of vmbo and lower secondary school) in the subjects physics, chemistry, biology, geography and economics. Maths has recently been added. We are already receiving some applications for the coming academic year. If there are teachers in your school who would like to obtain a second maths qualification, please put them in touch with Piety Runhaar (piety.runhaar@wur.nl)to explore the possibilities.