Books

Governing a common sea

Joas, M., Jahn, D. & Kern, K. (Eds.). (2008) Governing a common sea: environmental policies in the Baltic Sea Region. London: Earthscan.

How is a natural common pool resource such as a sea, which is shared by several countries, best governed? The potential for international conflict is immense, as each country may have different agendas with regard to issues such as exploitation and environmental protection. This book uses a case study of the Baltic Sea Region to examine this complex problem.


The Ecological Modernisation Reader

Mol, Arthur P.J., David A. Sonnenfeld, and Gert Spaargaren, eds. (2009), The Ecological Modernisation Reader: Environmental Reform in Theory and Practice. London: Routledge.

Environmental reform by governmental, intergovernmental agencies, private firms and industries and non-governmental organizations (NGOs) is a worldwide phenomenon. This definitive collection showcases an introduction to Ecological Modernisation Theory; state-of-the-art review essays by key international scholars and a selection of the key articles from a quarter-century of social science scholarship.


Governance in de groen-blauwe ruimte

Breeman, G., H. Goverde en C.J.A.M. Termeer (red.) (2009). Governance in de groen-blauwe ruimte. Handelingsperspectieven voor landbouw, landschap en water. Van Gorcum, Assen.

Duurzame landbouw, vitaal landelijk gebied, biodiversiteit en integraal watermanagement staan hoog op de politieke agenda. Governance in de groen-blauwe ruimte analyseert de wijze waarop overheden, burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties werken aan deze actuele vraagstukken in complexe beleidsnetwerken.

Uitgangspunt van governance is dat de overheid niet de enige partij is die sturend en coördinerend optreedt in de publieke ruimte. Ook andere partijen doen dat. Dit boek bespreekt een groot aantal vormen van de wisselwerking tussen de handelingen van overheden en die van andere partijen. Aan de orde komen bijvoorbeeld gebiedsprocessen, maatschappelijke zelfsturing, overheidscontrole op afstand, publiek-private samenwerking en ronde tafels en maatschappelijke dialogen. Bovendien concluderen de auteurs dat het in de praktijk vaak gaat om hybride vormen van governance, waarbij een combinatie wordt gemaakt van hiërarchische sturing en horizontale samenwerking.

De verschillende praktijkverhalen geven inzicht in de vele mogelijkheden van governance, maar ook in de weerbarstigheden daarvan. Barrières komen aan de orde waar ambtenaren, maar ook burgers en bedrijven tegenaan lopen in hun zoektocht naar andere manieren van maatschappelijke probleemoplossing. De oorzaken van deze hindernissen worden onderzocht. Daarnaast wordt uitgebreid aandacht besteed aan de mogelijke handelingsperspectieven om deze hindernissen weg te nemen.


Environmental Reform in the information age

Mol, A.P.J. (2008). Environmental reform in the information age; the contours of informational governance. Cambridge: Cambridge University Press.

As the information revolution continues to accelerate, the environment remains high on public and political agendas around the world. These two topics are rarely connected, but information - its collection, processing, accessibility and verification - is crucial in dealing with environmental challenges such as climate change, unsustainable consumption, biodiversity conservation and waste management. This book explores how the information revolution is changing the way we deal with environmental issues; to what extent and where these transformations have (and have not) taken place; and what the consequences are for democracy and power relations.