Algemene voorwaarden

Welkom bij het consumentenpanel van de vakgroep Marketing and Consumer Behaviour (MCB) aan Wageningen University & Research. Binnen MCB wordt onderzoek gedaan naar consumentengedrag en marketing omtrent voeding en agribusiness en daarvoor hebben we regelmatig deelnemers nodig.

De inschrijvingsvragenlijst bevat een paar korte vragen die we, met uw toestemming, opslaan in onze database. Hiermee kunnen we in de toekomst gerichter vragenlijsten sturen en hoeft u minder vaak dezelfde vragen te beantwoorden.

Met het invullen van deze vragenlijst stemt u in dat uw gegevens (o.a. naam,
e-mailadres, geboortedatum, postcode) veilig worden opgeslagen in onze online database en dat we u in de toekomst mogen benaderen met uitnodigingen om deel te nemen aan onderzoeken. Alleen de beheerders van het panel hebben direct toegang tot uw persoonlijke gegevens. U kunt zich op ieder moment uitschrijven van het panel. 

Met het verstrekken van uw persoonsgegevens verklaart u deze gegevens vrijwillig te hebben verstrekt. U heeft het recht om de gegeven toestemming ook weer in te trekken. De door u verstrekte persoonsgegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor het toesturen van uitnodigingen. U heeft het recht op inzage, verwijdering, correctie of beperking van de verwerking van persoonsgegevens, alsmede het recht om bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. 

Indien u een klacht heeft, kunt u deze indienen bij WUR via privacy@wur.nl. Ook kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie kunt u vinden op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. Heeft u vragen, dan kunt u terecht bij de Functionaris Gegevensbescherming van WUR via functionarisgegevensbescherming@wur.nl. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens kunt u vinden op www.wur.nl/privacy.