News

Thesisonderwerp 'Educatie op groene schoolpleinen'

Published on
January 31, 2023

Are you looking for a thesis topic related to environmental education? Then investigating the educational benefits of green schoolyards may be of interest for you (Dutch language skills required).

Thesisonderwerp 'Educatie op groene schoolpleinen'

In de provincie Overijssel loopt al enige jaren het programma Groene Schoolpleinen Overijssel. Via dit programma hebben 143 basisscholen subsidie gekregen voor een groen schoolplein en een groot deel van deze scholen heeft inmiddels het oude, stenige plein omgebouwd tot een plein met veel meer groen. Het is duidelijk dat deze groene pleinen volop door leerlingen worden gebruikt in de pauzes.

Maar in hoeverre is het gebruik van het groene schoolplein ook ingebed in het onderwijsprogramma? Is schoolsysteem hierop aangepast? Zijn er afspraken binnen het team over het buiten lesgeven, zowel voor natuuronderwijs als andere vakken? Vinden er onderhoud- en beheersactiviteiten plaats samen met de kinderen en ouders? Liggen er onderhoud- en beheerplannen voor het schoolplein? Hoe doen de scholen dit? Waar lopen ze tegen aan?

Voor de bestendiging van de groene schoolpleinen én voor een optimale bijdrage aan de educatie van leerlingen, is het belangrijk om weten of scholen deze pleinen een structurele plek hebben gegeven in hun onderwijs. Is het groene schoolplein ook echt een educatieve ruimte geworden voor een school? En hoe kan dit verder worden gestimuleerd?

Voor dit thesisonderwerp onderzoek je deze vragen bij deelnemende scholen, via interviews en mogelijk ook observatie op schoolpleinen. Je voert het onderzoek uit in samenwerking met het programmateam voor Groene Schoolpleinen (een samenwerking van Natuur en Milieu Overijssel, IVN Overijssel, Stichting Springzaad en de provincie). Kris van Koppen is de begeleider bij ENP.

Meer informatie over het programma is te vinden op www.groeneschoolpleinenoverijssel.nl.

Heb je belangstelling en/of vragen over dit afstudeeronderzoek, mail dan kris.vankoppen@wur.nl