Project

Inventarisatie regelgeving - spelregels veranderen

Samen Tegen Voedselverspilling heeft als hoofddoel om samen met Nederlandse bedrijven, organisaties, universiteiten, overheid èn consumenten voedselverspilling in Nederland in 2030 terug te brengen met 50% ten opzichte van het volume van eind 2015 (SDG12.3).
Dit project gaat over Actielijn 4: spelregels veranderen, met als doel om in 2030 voor ondernemers zodanige spelregels te hebben dat het aantrekkelijk, zo niet noodzakelijk is voor bedrijven om voedselverspilling tot een minimum te beperken en reststromen optimaal te verwaarden.
De ambitie is als volgt geformuleerd: Gaandeweg komen we in aanraking met belemmerende regels, wetgeving en regelingen of ontbrekend instrumentarium.
We initieren en stimuleren wetgeving en instrumentarium die bijdragen aan de ontwikkeling van de circulaire economie.

Het doel van dit project is het inventariseren van en adviseren over het wegnemen van belemmeringen, barriéres en drempels bij het tegengaan van voedselverspilling, gezien vanuit beleid en wetgeving.
Op basis van het afronden van de participatieve consultatie (gestart in 2019), die resulteerde in een door de STV geselecteerde en gedragen top 10 van prioritaire maatregelen tegen belemmerende wet- en regelgeving, wordt in 2021 verder gewerkt aan het opstellen van routekaarten voor impact per gestelde prioriteit (hotpots). Er is aandacht voor zes impactgebieden: consument, herdistributie, out-of-home kanaal, retail kanaal, verwaarding surplus en ketensamenwerking.

In samenwerking met het Actielijn 4 team van STV, verzorgt WFBR input en wetenschappelijke onderbouwing voor portfolio analyses voor innovatieve, actiegerichte maatregelen vanuit de STV stakeholders en overige betrokken partijen, wordt een stakeholdermapping uitgevoerd, en activiteiten ondernemen om coalitions-of-thewilling te vormen die zowel op het nationale als Europese ambtelijk en politieke domein bijdragen aan het wegnemen van belemmeringen vanuit beleid en wetgeving.

 

Publications