Project

Kwaliteitscheck actuele cijfers

Vanuit Brussel (EU) is er een verplichting om jaarlijks data over de primaire land- en tuinbouw aan te leveren. Hierbij is een algehele kwaliteitscontrole noodzakelijk om zowel de kwaliteit van deze verplichte levering van data aan de EU als die van de aangeboden informatie voor onderzoek te bewaken. Hierbinnen is toetsing door sectorspecialisten van groot belang. Dit resulteert uiteindelijk in het beschikbaar hebben van een betrouwbare, valide dataset met groepsresultaten van het afgelopen jaar uit het Informatienet en een up to date rekenschema om te gebruiken in het Financiële Economische Simulatiemodel (FES).

Doelstelling

Het uitvoeren van algehele kwaliteitscontroles op data uit het Informatienet die noodzakelijk is om de kwaliteit van de levering van data aan de EU te bewaken.

Werkwijze

Controle van de data van de voorlopige uitkomsten van het meest recent uitgewerkte boekjaar in het Bedrijveninformatienet. Dit gebeurt per sector door de sectordeskundigen. Dit resulteert uiteindelijk in een valide dataset met groepsresultaten.

Update van rekenschemas rond het FES model (inclusief daarbij behorende inputbestanden) en afstemming met gegevens uit de prijzeninformatiedesk (PID). Ook hierbij is de input van sectordeskundigen gewenst.

Resultaat

o   valide dataset van individuele bedrijven uit het Informatienet. Hierbij is extra aandacht nodig voor de veranderingen ten gevolge van het project Datamanagement.

o   valide dataset met groepsresultaten van het afgelopen jaar uit het informatienet van de verschillende land- en tuinbouwsectoren;

o   up to date rekenschema in en rond FES (voor zowel input van bedrijfsgegevens als van prijsinformatie);