Project

STV-2 Samen tegen voedselverspilling in de keten - voucher

Jaarlijks wordt in Nederland naar schatting 1.7 tot 2.5 miljoen ton voedsel verspild. Dat gebeurt op tal van plekken in de voedselketen, van het boerenerf tot de supermarkt en alle tussenliggende schakels (transport, veiling, levensmiddelenindustrie). Consumenten gooien op jaarbasis gemiddeld zo'n 34 kilo eetbaar voedsel per persoon weg. Door de verspilling van voedsel in de gehele keten tegen te gaan wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de transitie naar een circulaire voedselproductie, waarin voedselzekerheid is geborgd en de effecten van klimaatverandering gemitigeerd worden. Bedrijven die aan de slag willen met innovaties omverspilling in hun product, proces of keten te verminderen kunnen gebruik maken van de voucherregeling van Samen Tegen Voedselverspilling.

De stichting Samen Tegen Voedselverspilling vormt dé beweging waarin alle belangrijke initiatieven en expertise voor een verspillingsvrij Nederland samenkomen en worden versneld. Hierin werken bedrijven uit de hele keten, kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties aan Sustainable Development Goal 12.3 van de Verenigde Naties om voedselverspilling met de helft te verminderen in 2030 ten opzichte van 2015. Met een gezamenlijke en systemische aanpak willen we in Nederland jaarlijks 1 miljard kilo voedsel binnen de keten houden.

Om bedrijven te stimuleren om reststroom- en verspillingsinnovaties in hun product, proces en/of keten toe te passen is er vanuit het Ministerie van LNV budget beschikbaar gemaakt voor een voucher regeling. Hiermee kunnen bedrijven op een aantrekkelijke, laagdrempelige manier een vraaggestuurd advies op maat krijgen van experts (WUR en eventueel externe). De voucher regeling is eind 2018 gestart en loopt tot eind 2022.

Publications