Project

Triple D Bootcamp

De laatste jaren is er heel veel aandacht gekomen voor het ontwikkelen van nieuwe business models. Ook in de groene Topsectoren Agro & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen is hier terecht veel aandacht voor.

Naar marktgericht Ondernemen via een Lean Startup aanpak in het Onderwijs

De sterk eenzijdige focus van de landbouw op efficiëntie heeft zijn  langste tijd gehad.   De belangrijkste reden daarvoor  is dat de maatschappij het contact met de agrarische productie verloren heeft.   Daarnaast  zijn  de hoge kosten van de productiefactoren grond en arbeid in Nederland, en  de moeilijke beschikbaarheid van kapitaal , steeds moeilijker te compenseren door de relatieve productiviteitsstijging.  Dit vraagt een transitie  naar een meer marktgericht toegevoegde waarde aanpak. In dit onderzoek zijn de toekomstige ondernemers en hun adviseurs daarbij de doelgroep om hier die transitie voor te bereiden.

Voor toekomstige ondernemers en adviseurs (studenten) is het belangrijk een lage drempel te hebben richting de maatschappij en keten.  Om die slag te maken willen CAH Vilentum Hogeschool en HAS Hogeschool een opleiding overstijgende triple-D boot camp rond marktgericht ondernemen gaan introduceren.

Het beoogd resultaat was dat een grote groep studenten vanuit diverse opleidingen de juiste bagage meekrijgen om in hun latere werkkring een transitie, naar een agrosector gericht op meerwaarde, mede gestalte te kunnen geven. Hierdoor moest een conservatieve, reactieve houding t.o.v. signalen van bijv. maatschappelijke groeperingen, plaats maken voor een pro-actieve houding gericht op het zoeken van verbindingen en benutten van kansen.

De aanpak bestond uit een boot camp met daarin een Lean Starup aanpak voor het opzetten van een eigen bedrijf of initiatief waarin in het echt(de praktijk)het ging over kansen in agrofood, marktontwikkelingen in food, non-food en de vrijetijdssector, over bedenken en toetsen van innovatieve nieuwe concepten, producten en diensten, over ondernemerschap, ondernemendheid en business development.  

Daarbij bleek dat voor zowel docenten als studenten er barrieres doorbroken moesten worden om van de onderwijsmodus echt in de praktijk modus terecht te komen.   Het eindbeeld is dat het zeer lastig is om marktgericht ondernemen in het Onderwijs echt uit de Onderwijs modus te krijgen.

Deliverables

  • 1 blauwdruk voor      Triple-D boot camp: Discover – Design – Develop:
    • Lesopzet /       lesstructuur inclusief learning outcomes.
    • Stappenplan en       ondersteunende werkvormen
    • Ontwikkeld netwerk met draagvlak in het       bedrijfsleven ter ondersteuning
  • Digitaal document       waarin de nieuwste kennis op het gebied van Businessmodels en      ketens is vast gelegd die is gebruikt ter ondersteuning en uitvoering van      de Triple-D boot camp

Publications