Project

Vernieuwing methodieken t.b.v. WOT

De belangrijkste vereiste voor voedselkwaliteit is de voedselveiligheid. Er zijn wetten en richtlijnen opgesteld die hiervoor moeten zorgen. Opsporing van dierbehandelingsmiddelen, waaronder antibiotica en verboden groeibevorderaars (96/22/EG, 96/23/EG), kan (in geval van grote monsteraantallen) kosteneffectief worden uitgevoerd met behulp van breed inzetbare analytische multi-component methoden of biosensoren. Met beiden kunnen ook de nieuwste onbekende stoffen worden opgespoord.

Het project bestaat uit twee onderdelen met een overlappende doelstelling:

  1. Het ontwikkelen en evalueren van eenvoudig uitvoerbaar multiplex testen voor het “on-site” meten van meerdere antibiotica in drinkwater.
  2. Het implementeren en/of ontwikkelen van betere scheidings- en analytische meetmethodieken voor het breed meten op verschillende klassen van stoffen (multi-class-methoden), en waarmee ook gericht naar onbekenden kan worden gezocht.

Werkwijze

  1. Binnen dit gedeelte van het project worden twee verschillende multiplex technieken, de MAGPIX en MIT, geëvalueerd omtrent de toepasbaarheid voor het “on-site” en tegelijkertijd meten van meerdere antibiotica
  2. Dit gedeelte van het project bestaat uit de volgende deelonderwerpen:
  • Inventariseren en toepassen van bestaande LCxLC technieken voor een aantal voorbeeldstoffen: combinatie van de analyse van de verschillende groepen antibiotica en het combineren van de analyse van bèta-agonisten en steroïden.
  • De samenwerking met de WUR, die dergelijk technieken ontwikkelen en/of al toepassen, verder aanhalen.
  • Uitvoeren van verkennende metingen met bestaande LCxLC technieken en het uitvoeren van metingen met een groot aantal verboden stoffen op één of meerdere hybride-MS apparaten

Resultaat

De in dit project ontwikkelde multiplex (immuno) testen zijn snelle en goedkope methoden die op locatie (b.v. bij een producent van veevoer of op een boerderij) de aanwezigheid van diverse antibiotica in drinkwater kunnen aantonen. Door het “on-site” testen kunnen controlerende instanties eerder ingrijpen en bij een calamiteit en bij een overtreding kan gerichter worden bemonsterd. Eventueel kunnen de testen ook toepasbaar gemaakt worden voor andere stoffen en matrices (urine, melk, voer) of kunnen producenten er zelf controles mee uitvoeren. Verder wordt er een begin gemaakt met het ontwikkelen van LCxLC-hybride–MS technieken. Op den duur zullen hieruit methoden ontstaan die in staat zijn breed een aantal klassen van verbindingen te meten (multi-class methoden).

Publicaties