Soil Biology Research

CO2-analyzer
CO2-analyzer
Pot experiment
Pot experiment
Malen van gewasmonsters
Malen van gewasmonsters
Werkzaamheden:

Experimenteel labonderzoek op het aandachtsgebied van bodembiologie en bodemvruchtbaarheid. Soms in combinatie met kasproeven. Opdrachtgevers zijn leerstoelgroepen, Alterra, PRI/PPO, NMI en derden.

Voorbeelden van onderzoek:

  • respiratiemetingen
  • emissiemetingen
  • potentiĆ«le en actuele denitrificatie proeven
  • mineralizatieproeven, N en C mineralizatie
  • ontwikkelen en uitvoeren van nieuwe analysemethoden
  • adsorptie- en desorptieproeven (o.a. fosfaat, zware metalen)
  • kwantificeren en determineren van regenwormen, potwormen en nematoden
  • N-fumigatieproeven
  • N15 experimenten