References SIMGRO

Manuals: SIMGRO 7.1

Manuals: SIMGRO 6.0

 • Dik, P.E., 2007. SIMGRO 6.0.3, User's guide. Wageningen, Alterra. Alterra-Report #. In press.
 • Dik, P.E., 2007. SIMGRO 6.0.3, Input and output. Wageningen, Alterra. Alterra-Report #. In press.
 • P.E.V. van Walsum, A.A. Veldhuizen, P.J.T. van Bakel, F.J.E. van der Bolt, P.E. Dik, P. Groenendijk, E.P. Querner, M.F.R. Smit. 2007. SIMGRO 6.0.2, Theory and model implementation. Wageningen, Alterra. Alterra-Report #. In press.

Manuals: older versions

 • Dik, P.E., 2004. SIMGRO 4.1.2, User's guide. Wageningen, Alterra. Alterra-Report 913.2. 64 pp. 3 Fig.; 24 Tab.; 2 Ref.
 • Dik, P.E., 2004. SIMGRO 4.1.2, Input and output. Wageningen, Alterra. Alterra-Report 913.3. 87 pp. 0 figs.; 0 refs.
 • P.E.V. van Walsum, A.A. Veldhuizen, P.J.T. van Bakel, F.J.E. van der Bolt, P.E. Dik, P. Groenendijk, E.P. Querner, M.F.R. Smit. 2004. SIMGRO 5.0.1, Theory and model implementation. Wageningen, Alterra. Alterra-Report 913.1. 96 pp.; 28 figs.; 2 tables; 50. refs.

Theory

 • Querner, E.P., 1997. Description and application of the combined surface and groundwater flow model MOGROW. J. of Hydrology 192: 158-188.
 • Veldhuizen, A.A., P.E.V. van Walsum, A. Lourens, P.E. Dik, 2006. Flexible integrated modeling of groundwater, soil water and surface water. Colorado, IGWMC. Proceedings of MODFLOW 2006.
 • Walsum, P.E.V. van, A. Lourens, A.A. Veldhuizen, J.J.J.C. Snepvangers, P.E. Dik, B. Minnema & P.Groenendijk, 2006. Flexibel geïntegreerd systeem voor regionale modellering. Stromingen, jaargang 2; 2.
 • Walsum, P.E.V. van, and P. Groenendijk, 2007. Richards’ equation based dynamic metamodel for the unsaturated-saturated zone. Submitted manuscript.

Projects

 • Aarnink, W.H.B., F.J.E. van der Bolt, R.C.M. Merkelbach en E. Westein, 1996. Belasting van grond- en oppervlaktewater met bestrijdingsmiddelen in de stroomgebieden van de Beerze, Reusel en Rosep. Wageningen. Staring Centrum Rapport 456.
 • Bolt, F.J.E. van der, P.E. Dik, W.W. Immerzeel, J. Runhaar, 2004. Waterbeheer reconstructiegebied Nederweert, Afstemmen van waterbeheer en landgebruik. Alterra rapport 612, 108 pp, Wageningen.
 • Walsum, P.E.V. van, T. Vergroesen, P.E. Dik, M. Haasnoot, E. Verschelling, 2003. Waterwijs Laag Nederland; een eerste aanzet tot ontwikkeling van een planvormend systeem voor het landgebruik en waterbeheer. Alterra-rapport 871, 84 pp, Wageningen.
 • Bolt, F.J.E. van der, P.E.V. van Walsum en P. Groenendijk, 1996a. Nutriëntenbelasting van grond- en oppervlaktewater in de stroomgebieden van de Beerze, Reusel en Rosep. Simulatie van de regionale hydrologie. DLO-Staring Centrum. Wageningen. Rapport 306.1
 • Bolt, F.J.E. van der, P. Hollanders, J. Kros en A.H. Prins, 1997. Simulatie van de regionale waterhuishouding in het stroomgebied van de Drentse Aa. Resultaten van de waterhuishoudkundige module van het Geïntegreerd Ruimtelijk Evaluatie-Instrumentarium voor Natuurontwikkelings-Scenario"s. Wageningen. Staring Centrum Rapport 519 in druk.
 • Bolt, F.J.E. van der, en P.H.J. Hollanders, 1996. Hydrologische modelstudie landinrichtingsgebied Laaghalen. Simulatie van de waterhuishouding. DLO-Staring Centrum. Wageningen. Rapport 393.1
 • Bolt, F.J.E. van der, en A.A. Veldhuizen 1998. Simulatie van de regionale waterhuishouding in de stroomgebieden van de Beerze, Reusel en Rosep. DLO-Staring Centrum. Wageningen. Rapport in voorbereiding.
 • Bolt, F.J.E. van der, en A.A. Veldhuizen 1998. Eco-hydrologische systeemanalyse "De Hilver". Simulatie van de regionale waterhuishouding. DLO-Staring Centrum. Wageningen. Rapport in voorbereiding.
 • Groenendijk, P., en F.J.E. van der Bolt, 1996. Nutriëntenbelasting van grond- en oppervlaktewater in de stroomgebieden van de Beerze, Reusel en Rosep. Effecten van waterhuishoudkundige maatregelen. DLO-Staring Centrum. Wageningen. Rapport 306.4
 • Kemmers, R.H., J. Roos, J. Kros en F.J.E. van der Bolt, 1996. Structuur, methodiek en datamodel van het Geïntegreerd Ruimtelijk Evaluatie-Instrumentarium voor Natuurontwikkelings-Scenario's (GREINS). Wageningen. Staring Centrum rapport 476. 1996
 • Walsum, P.E.V. van, J.W. van der Gaast en J.G. te Beest. 1997. De waterhuishouding van het Bargerveen en het herinrichtingsgebied Schoonebeek. Rapport 534.1 SC-DLO, Wageningen
 • Walsum, P.E.V. van, en A.A. Veldhuizen. 1996. Modelstudie waterhuishouding Fochteloerveen en omgeving. Wageningen, SC-DLO rapport 399. 179 p.