Project

GreenCHAINge Sierteelt

Het is van het grootste nationale belang dat de sierteeltsector in Nederland haar huidige leidende positie behoudt. Alles hangt in sterke mate af van de wijze waarop de sierteeltketen de komende jaren verduurzaamt en kosten bespaart. Een van de meest veelbelovende opties is het ontwikkelen van multimodale duurzame distributieketens.

Doelstellingen project

Voor een significante toename van multimodale ketens is een optimale keteninrichting (logistiek en technisch) en kennisontwikkeling op bedrijfsniveau vereist. Dit betreft: raseigenschappen (veredelaars), meer grip hebben op oogstkwaliteit (telers) en een optimale post-harvest behandeling passend bij de gekozen transportmodaliteit (handel) en het betreffende product. Intelligente ketenmonitoring borgt dit proces en maakt inzichtelijk welke restkwaliteit een partij heeft op ieder moment in de keten. Het doel: meer multimodaal en verlaging CO2-uitstoot, kan worden bereikt door de deelname van alle relevante ketenschakels (producenten en groothandel) in dit project en de mix van toegepast onderzoek en valorisatie in de praktijk.

Aanpak

Er zijn drie werkgroepen met focus op de problemen van specifieke ketens en producten.

 1. Import Keniaanse rozen: zeecontainers
 2. Export potplanten: >800km trein en short sea
 3. Export snijbloemen: menglading en trein

Binnen iedere werkgroep is gewerkt aan valorisatie-onderzoek (het private deel van het project) en toegepast/fundamenteel onderzoek (het publieke deel).

Het onderzoeksdeel (toegepast/fundamenteel) bestaat uit:

 • Modellen maken en toetsen (ketenmonitoring)
 • Technisch gericht postharvest onderzoek: behandelingen, koeling, verpakken, set points
 • Ontwerp van een nieuw kwaliteitsbeheerssysteem: GreenCHAINge
 • Aanscherping transportprotocollen voor de onderzochte ketens en producten

Resultaten

  Meer informatie

  Publicaties