Onderzoeksapplicatie gezonde en duurzame alternatieven

Veel mensen willen gezonder en duurzamer eten. Maar hoe doe je dat? En wat zijn geschikte alternatieven voor de producten die je eet? Onderzoekers van Wageningen University & Research ontwikkelen de onderzoeksapplicatie ‘Alternatief’ met daarin gezonde en duurzame alternatieven voor ontbijtproducten, lunchproducten, diner en tussendoortjes. Maar welke producten zijn hiervoor het meest geschikt? En welke alternatieven zijn acceptabel?

  • Onderzoeksapplicatie gezonde en duurzame alternatieven


Via onderstaande link is een eerste versie van de onderzoeksapplicatie ‘Alternatief’ te gebruiken met daarin een aantal gezondere en duurzamere alternatieven. Hierbij wordt gekeken naar eetmoment, overeenkomst in smaak en productcategorie. Bij het bepalen van de gezonde alternatieven wordt (vooralsnog) gebruik gemaakt van de Nutriscore zoals die is goedgekeurd door de Franse overheid. Bij het bepalen van de duurzaamheid wordt rekening gehouden met broeikasgasemissie, verzuring, vermesting zoet water, vermesting zout water, landgebruik en waterverbruik.

Door een groot aantal mensen de onderzoeksapplicatie in te laten vullen willen de onderzoekers een beeld krijgen van welke alternatieven acceptabel gevonden worden. Hoe dichter het alternatief namelijk aansluit bij de wensen van de gebruiker, des te kansrijker het is dat er ook daadwerkelijk voor dit product gekozen zal worden. Om te onderzoeken of dit ook afhankelijk is van leeftijd, geslacht en het moment van de dag waarop het product gegeten wordt, zijn hier ook vragen over meegenomen in de applicatie.