Software

BeweidingsWijzer

Met de BeweidingsWijzer berekent u wat de gevolgen zijn voor het beweidingssysteem als u wijzigingen aanbrengt in arbeid, economie en het mestbeleid.

Het programma geeft melkveehouders inzicht in de consequenties van wijzigingen in het toegepaste beweidingssysteem in de zomermaanden.