Product

Handboek Melkveehouderij

Het Handboek Melkveehouderij is een digitaal naslagwerk voor melkveehouder, agrarisch adviseur en student. Het boek is gebaseerd op kennis en onderzoeksresultaten van onder meer Wageningen Livestock Research. Het digitale handboek is voor iedereen gratis toegankelijk.

In het digitale Handboek Melkveehouderij is belangrijke basisinformatie voor een optimale bedrijfsvoering bij elkaar gebracht. Voor achtergrondinformatie en de meest actuele gegevens verwijst het handboek direct naar informatie, publicaties en tools op internet. Op die manier zijn ook de nieuwste ontwikkelingen en adviesprogramma’s gemakkelijk te vinden. 

Aan het einde van 2023 verschijnt een nieuwe editie van het Handboek Melkveehouderij. Hier wordt aan gewerkt in opdracht van ZuivelNL.

Download het Handboek Melkveehouderij 2020-2021

Download editie 2020-2021 van het handboek (september 2020) in z'n geheel of per hoofdstuk.

Voorblad, colofon en voorwoord
Hoofdstuk 1 - Bodem en water
Hoofdstuk 2 - Bemesting
Hoofdstuk 3 - Grasland en voedergewassen
Hoofdstuk 4 - Agrarisch natuurbeheer
Hoofdstuk 5 - Voederwinning
Hoofdstuk 6 - Veevoeding
Hoofdstuk 7 - Rundveeverbetering
Hoofdstuk 8 - Gezondheid
Hoofdstuk 9 - Melkwinning
Hoofdstuk 10 - Bedrijfsgebouwen
Hoofdstuk 11 - Mechanisatie
Hoofdstuk 12 - Kwaliteitsborgingssystemen
Hoofdstuk 13 - Bedrijfsontwikkeling
Slotinformatie
Gehele Handboek Melkveehouderij

Bestel een hardcopy van het handboek