Project

Systematische aanpak voor het vervangen van veensubstraten

Het maken van substraatmengsels op basis van hernieuwbare materialen is uitdagend, omdat elke teelt en toepassing van het substraat anders is: bijvoorbeeld in kort in gebruik zijnde pluggen, langdurig gebruikte substraten, of als bodemverbeteraar. Ook kan de kwaliteit en beschikbaarheid van materialen variëren. Er is al veel werk gedaan om vooral veenvervangers te vinden, door zowel onderzoeksinstellingen als het bedrijfsleven. Toch blijft het vervangen van veen en het gebruiken van hernieuwbare materialen lastig.

Het is nog onvoorspelbaar hoe verschillende mengsels zich gaan gedragen,
wat betekent dat veel fysieke experimenten telkens nodig zijn. In dit project
wordt een mengmodel ontwikkeld met ons consortium van Club van 100 leden, om het vinden van duurzame substraten voor álle toepassingen te versnellen. Door een mengmodel te ontwikkelen dat bepaalde eigenschappen van mengsels kanvoorspellen, kunnen gerichtere suggesties sneller gegenereerd worden voor
verschillende materialen.

Hierdoor is minder trial-and-error nodig en kunnen stappen sneller gemaakt worden met minder experimenten. Het is dus een belangrijke investering in kennis wat innovatie in de sector op het gebied van hernieuwbare substraten aanzienlijk kan versnellen.

Publications