Product or service

Bodemkundige puntinformatie

Bij het vervaardigen van de bodemkaarten zijn
honderdduizenden boorbeschrijvingen opgesteld. Boorbeschrijvingen bevatten informatie over de gelaagdheid van het bodemprofiel op een specifieke locatie, zoals de dikte van de lagen, het organische-stofgehalte, lutum- en leemgehalte, de grofheid van de zandfractie, beïnvloeding door bodemvormende processen en de geologische herkomst.

De informatie berust op schattingen door ervaren veldbodemkundigen. Bij een deel van de locaties zijn ook grondmonsters verzameld, die in het laboratorium nader zijn geanalyseerd. Deze analyses kunnen betrekking hebben op allerlei kenmerken, zoals granulaire en fysische gegevens, bodemvruchtbaarheid, adsorptie en fixatie, gehalten aan zware metalen, enz.

De meeste boorbeschrijvingen van na 1980 zijn opgenomen in het Bodemkundig Informatie Systeem (BIS) van Alterra. De BIS-database bevat de analyses van bijna 30 000 monsters op 11 000 locaties. In totaal bevat het BIS ongeveer 340 000 beschrijvingen.

Potentieel gebruik

Vaststellen van begindiepte of dikte van specifieke lagen (keileem, zanddiepte, slappe klei, veendikte), documentatie van de eenheden op de bodemkaart. Invoergegeven bij Digital Soil Mapping.

Toepassingschaal

1 : 10 000 – 1 : 25 000

Ruimtelijk schema

Puntgegevens

Verkrijgbare formaten

  • locaties als GIS-bestand: shapefile
  • laagbeschrijvingen en analyses in tabelvorm.

De ligging van de locaties en bijbehorende beschrijvingen vindt u op www.bodemdata.nl --> bodemdata --> Bekijken/zoeken.