Project

DEESD: Sustainable energy landscapes and ecosystems services (2013)

Renewable energy offers opportunities for the economy of the Province of Zeeland: for the leisure and tourism sector, industry and construction, agriculture and the growing demand for care and welfare as a result of a shrinking and aging population.

After acceptance of our research proposal on the integration of renewable energy provision with other ecosystem services by the KBIV committee, the DEESD project has been launched in Spring 2013. DEESD is a joint project between the NRGlab, Alterra (S.Verzandvoort, K.Hendriks, A.Smit) and other partners from knowledge institutes, governmental bodies and the private sector. The DEESD project enables us to investigate the ecosystem services dimension of sustainable energy landscapes with a case-study on the Dutch island of Schouwen-Duiveland. The Five-Step Approach (Stremke et al. 2012) is used to structure the research and design process that has commenced with the analysis of landscapes, present-day energy system, energy potentials/constraints and a selection of ecosystem services.

More information on the NRGlab blog.

DUTCH TEXT BELOW

Hernieuwbare energie biedt kansen voor de economie van de Provincie Zeeland: voor de recreatie- en toerismesector, de industrie en bouw, de landbouw en de groeiende vraag naar zorg- en welzijnsvoorzieningen als gevolg van een krimpende en vergrijzende bevolking.

Werken aan hernieuwbare energie past bij de nationale en internationale ontwikkelingen naar een duurzame energietransitie (e.g. KNAW, 2007). Tegelijkertijd is de groenblauwe ruimte in Zeeland van belang voor sommige van deze economische activiteiten (recreatie- en toerisme, landbouw, zorg- en wellness) door kwaliteiten als schone lucht, ‘rust en ruimte’, de hoge zonne-uren en het zachter klimaat, natuurwaarden, en de beleefbaarheid en Zeeuwse identiteit van het landschap.

Schouwen- Duiveland bundelt de genoemde economische activiteiten en landschapskwaliteiten door haar ligging in de luwte van de verstedelijkte regio’s van de Randstad, Brabant en de Vlaamse Ruit, en door de diversiteit aan landschappen. Het eiland kent een maatschappelijk sterk georganiseerde bevolking die betrokken is bij haar omgeving. Schouwen-Duiveland wil in 2040 zelfvoorzienend zijn in duurzame energie, en wil een bijzondere status hebben op het gebied van duurzame recreatie en toerisme (Gemeente Schouwen-Duiveland, 2011). Door deze eigenschappen kan het eiland als voorbeeldregio dienen voor de duurzame ontwikkeling van hernieuwbare energie en van de groenblauwe ruimte voor andere waterrijke gebieden in en buiten Nederland.

Een duurzaam energielandschap brengt energie op, slaat deze op en bespaart energie door middel van geavanceerde ruimtelijke planning en verbeterd landgebruik, zonder in te leveren op andere cruciale functies van dat landschap zoals de identiteit of het water-producerend vermogen van het landschap (Stremke en Dobbelsteen, 2012). De baten van de ‘andere cruciale functies’ voor een gebied worden ook wel ecosysteemdiensten genoemd (e.g. TEEB, 2010), of ‘natuurlijk kapitaal’. Uit eerder onderzoek in KBIV is gebleken dat voor Schouwen-Duiveland relevante ecosysteemdiensten zijn: grondgebonden voedselproductie (inclusief zilte teelt en streekgebonden producten), de productie en regulering van zoet water in de bodem, en ruimte en informatie voor recreatie en toerisme (Doenderzoek, 2011; Braat et al., 2012). Deze ecosysteemdiensten zijn alle afhankelijk van water, en spelen een belangrijke rol in de watereconomie van Schouwen-Duiveland.