Project

De kosten van dierenwelzijn

Dieronvriendelijke omstandigheden in de veehouderij komen voor een groot deel voort uit kostenbesparende maatregelen.

kippies.jpg

Alternatieve maatregelen die leiden tot diervriendelijker omstandigheden worden vaak niet toegepast, omdat de sector de extra kosten moet opbrengen. Een dergelijk probleem speelt bij het vangen van vleeskuikens voor de slacht. Wakker Dier heeft aan de Wetenschapswinkel van Wageningen UR gevraagd om de huidige vangmethode te vergelijken met alternatieve vangmethodes op het gebied van dierenwelzijn en kosten.

Het vangen van vleeskuikens gebeurt momenteel door zogeheten vangploegen. De vangers pakken 6 tot 8 kuikens tegelijk en tillen ze ondersteboven aan de poten omhoog en stoppen ze in een krat of containerlade. Deze manier van vangen veroorzaakt bij veel dieren verwondingen en leidt zo tot een verminderd dierenwelzijn. Alternatieve methodes voor de huidige vangmethode zijn uitgewerkt voor een gekozen modelbedrijf:

  1. Het basisscenario: gebruik van een vangploeg;
  2. De Zweedse vangmethode: het tillen van twee kuikens tegelijk rechtop.
  3. Het gebruik van twee vangploegen die elkaar aflossen.
  4. Het gebruik van een vangmachine in eigendom (twee types).
  5. Het gebruik van een vangmachine op huurbasis.

In deze studie zijn voor alle alternatieve methodes de kosten ten opzichte van de huidige vangmethode berekend. De gegevens hiervoor waren afkomstig van experts en uit de literatuur. Aan elk van de alternatieven zijn extra kosten ten opzichte van de huidige vangmethode verbonden.

Het gebruik van de Zweedse vangmethode is het meest diervriendelijk, maar brengt ook de meeste kosten met zich mee. De huur van een vangmachine is daarna het duurst. De kosten voor het gebruik van een vangmachine in eigendom of de inzet van twee vangploegen verschillen weinig ten opzichte van het gebruik van een vangploeg. In het geval van bedrijven met een bovengemiddelde omvang is het gebruik van een vangmachine in eigendom meer rendabel dan de inzet van een vangploeg. Echter, de vangmachine zoals tot nu toe gebruikt levert weinig tot geen verbeteringen voor het welzijn van de vleeskuikens. Een vangsnelheidsbeperking voor de vangmachine lijkt mogelijkheden te bieden tot minder kneuzingen en breuken wat een verbetering zou betekenen voor het welzijn van de vleeskuikens.

Aan de invoering van alternatieve vangmethodes en een mogelijke bijbehorende kwaliteitsverbetering zijn geen extra opbrengsten verbonden voor de vleeskuikenhouder. In Nederland bestaat namelijk geen uitbetalingssysteem naar kwaliteit. De invoering van één van de alternatieve vangmethodes voor vleeskuikens is hierdoor vooralsnog financieel niet aantrekkelijk.

Download

In de pers

Opdrachtgever

Wakker Dier: www.wakkerdier.nl

Projectcoördinatie

Leerstoelgroep Dierlijke productiesystemen, Wageningen Universiteit: Karen Eilers

Uitvoering

Myranda van Kooten (studente Dierlijke productiesystemen)
Onder begeleiding van:
Monique Mourits (Leerstoelgroep Bedrijfseconomie)
Eddie Bokkers (Leerstoelgroep Dierlijke productiesystemen)

Begeleidingscommissie

Sjoerd van de Wouw (Wakker Dier)
Myranda van Kooten (studente Dierlijke productiesystemen)
Eddie Bokkers (Leerstoelgroep Dierlijke productiesystemen)
Monique Mourits (Leerstoelgroep Bedrijfseconomie)

Financiering

Wetenschapswinkel Wageningen UR
Wakker Dier