Project

Engaging science in dynamic decision making for the Wadden Sea – Science-policy interactions concerning the designation, management and use of Natura 2000 sites

One of the most important nature areas in the Netherlands, the Wadden Sea area, is currently being protected as Natura 2000 sites under the European Birds- and Habitats directives. This regulation was mainly designed for nature areas on land, but is also applied on sea areas in line with the development of marine protected areas. An important aspect of the European regulations is that decisions should be made on the basis of ecological knowledge.

Within this context this research will focus on the policy-science interactions during knowledge development and use in policy decisions. First a review has been written on the role of science-policy interactions in the cases of cockle fishery and gas exploitation. The next research project focus on court conflicts over the permits to fish mussel seed (2006) and a permit for a World Championship power boat races (2011). The specific focus of this research will be on the boundary object “significant effect”, which played an essential role in the science-policy interactions.

 

Het promotieonderzoek van Judith Floor richt zich op het Waddengebied als Natura 2000 beschermd gebied waarin spanningen zijn tussen natuurbescherming en gebruik. Hierbij ligt de focus op de rol van (wetenschappelijke) kennis in de besluitvorming en de interacties tussen onderzoekers, beleidsmakers en natuurorganisaties. Hiervoor is op basis van bestaand sociaal onderzoek gekeken naar de conflicten rond de kokkelvisserij en de gasboring, waarbij o.a. naar voren kwam dat onderzoekers gewild en ongewild gepositioneerd worden in het conflict. In de huidige vergunningverlening voor activiteiten in het Waddengebied speelt de beoordeling of een activiteit een significant effect heeft een cruciale rol. De politieke dimensie van de interpretatie van significant effect wordt onderzocht voor de Raad van State conflicten over de voor- en najaar mosselzaadvisserij (2006) en de geplande powerboot race bij Den Helder (2011).