Project

Gezond gewicht voor kleine mensen

De Belangenvereniging Kleine Mensen (BVKM) heeft aan de Wetenschaps-winkel gevraagd om te onderzoeken wat een goed streefgewicht is voor kleine mensen.

2663627500x125.jpg

De BVKM is een landelijke vereniging die de belangen behartigt van mensen die niet langer zijn geworden dan 1.55 m. Naar schatting zijn er 3000 tot 3500 kleine mensen in Nederland. De BVKM heeft veel vragen op het gebied van overgewicht, omdat veel kleine mensen hiermee kampen. Standaard richtlijnen voor streefgewicht, bewegen en eetpatronen zijn vaak niet direct toepasbaar voor kleine mensen.

In het voorjaar van 2008 zijn studenten van Wageningen University in het kader van een Academic Master Cluster (AMC) aan de slag gegaan met de vragen van de BVKM. Zij hebben literatuuronderzoek gedaan en een schriftelijke enquête gehouden onder leden van de BVKM. De bevindingen zijn vastgelegd in een rapport 'Gewicht & Achondroplasie - Een onderzoek naar gezond gewicht bij mensen met Achondroplasie'.

De resultaten uit dit rapport behoefden een praktische vertaalslag, zodat deze toegankelijk zouden worden voor alle leden van de BVKM. Daar hebben studenten van de richting Voeding & Diëtetiek van Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN) in het voorjaar van 2009 aan gewerkt. Ook hebben zij een brochure gemaakt waarin praktische adviezen staan voor kleine mensen om een gezond gewicht te bereiken en te handhaven. Als onderdeel van hun afstudeervak hebben de HAN-studenten een workshop ontwikkeld en gegeven op de jubileumdag van de BVKM op 12 september 2009. Hier is de brochure te downloaden: ‘Gezond gewicht voor kleine mensen - Informatie over gezond gewicht, gezonde voeding en beweging voor kleine mensen'.

Als afronding van het project heeft De schrijfster, Leonore Noorduyn een samenvatting geschreven op basis van de rapportages van de AMC-groep en de HAN-studenten. Dit Rapport 262 'Gezond gewicht voor kleine mensen - Informatie, richtlijnen en adviezen voor artsen, diëtisten en andere (para)medici' bevat informatie, richtlijnen en adviezen voor hen die beroepshalve te maken kunnen krijgen met kleine mensen. Het rapport is aangevuld met nieuwe resultaten van een Amerikaans onderzoek in 2008 naar de BMI bij kinderen met achondroplasie.

Het onderzoek is gepresenteerd op:

  • 25 juni 2008 in Wageningen: presentatie AMC onderzoek;
  • 12 juni 2009 in Nijmegen: presentatie door studenten Hogeschool Arnhem Nijmegen over hun deel van het project voor het bestuur van de BVKM e.a.;
  • 12 september 2009 in Lunteren: workshop studenten Hogeschool Arnhem - Nijmegen tijdens jubileumbijeenkomst van de BVKM.

Afronding

2010

Downloads

In de media

Spin off

Naar aanleiding van dit project is het hoofdstuk “Voeding en achondroplasie en andere groeistoornissen” verschenen in het Informatorium voor Voeding en Diëtetiek. Een naslagwerk over voeding voor diëtisten en andere (para) medici.

Opdrachtgever

Belangenvereniging Van Kleine Mensen (BVKM)

Projectcoördinatie

Irene Gosselink - Plant Research International, onderdeel van Wageningen UR (Agrosysteemkunde)

Uitvoering

  • ACT-groep 427: Annemarie Rietman, Wilma Bol, Bregje Peeters, Linda Rieswijk, Judith van den Broek en Lara Cornel, studenten van Wageningen University onder begeleiding van I.M. Bakker - Leerstoelgroep Sociologie van consumenten en huishoudens van Wageningen University.
  • HAN-groep: Pleun Appelhof, Johanna Rienks en Sanne de Win, studenten Voeding & Diëtetiek van de Hogeschool Arnhem Nijmegen; begeleiding: Almi Hanselman Opleiding Voeding & Diëtetiek.
  • Afrondend rapport wordt geschreven door Leonore Noorduyn.

Begeleidingscommissie

Mark de Groot en Gerard Hilhorst - BVKM
Victor Schreurs - Leerstoelgroep Fysiologie van mens en dier van Wageningen University

Financiering

Wetenschapswinkel Wageningen UR