Project

Innovatieve methoden van hoefverzorging bij paarden

Het effect van het bekappen van de hoef op het bewegingspatroon van het paard.
Het onderzoek is op 14 mei 2009 op de NHB (Nederlandse Hippische Beroepsopleidingen) van Helicon in Deurne gepresenteerd.

hoefbeslag1300x225.jpg

De omvang van de paarden-houderij in Nederland is de afgelopen jaren enorm toegenomen, en het einde van de groei lijkt nog lang niet in zicht. Dit leidt tot meer aandacht voor de verzorging van paarden en daarmee voor het bekappen en het beslaan van de hoef. Een goede hoefverzorging is immers erg belangrijk: heel wat paarden in Nederland hebben gezondheidsproblemen, die door hoef- en beenproblemen worden veroorzaakt.

In de paardenwereld bestaan verschillende ideeën over goede hoefverzorging. Naast de traditionele benadering zien we een aantal andere stromingen, waarvan Natural Balance (NB) er één is. Zowel de gangbare als de alternatieve hoefsmeden claimen dat hun methode de beste is voor de paarden. De soms felle discussies tussen voor- en tegenstanders van de verschillende methodes worden echter meer op basis van emoties dan op basis van feiten gevoerd. Deels komt dit omdat er nog veel onbekend is over de werking van de hoef.

De werkgroep van Natural Balance hoefsmeden in Nederland (meer informatie: Hoofcomplete) heeft de Wetenschapswinkel om een onderzoek gevraagd om haar eigen benadering te kunnen toetsen en verbeteren.

Het onderzoek richt zich op het effect van het bekappen op het landen en de afwikkeling van de hoef. Hiervoor is een aantal paarden geselecteerd, waarvan de bewegingen op een lopende band zijn geobserveerd. Daarbij is gebruik gemaakt van high-speed video-opnamen en van hoof mapping, een methode die van Natural Balance hoefsmeden toepassen om hoeven in kaart te brengen.

hoefbeslag3160x300.jpg

Als voorbereiding op dit onderzoek is in 2007 een AMC over dit onderwerp uitgevoerd. Het afrondende onderzoek is uitgevoerd door de leerstoelgroep Experimentele Zoölogie in nauwe samenwerking met medewerkers en studenten van NHB (Nederlandse Hippische Beroepsopleidingen) van Helicon in Deurne, met NB hoefsmeden en met een dierenarts. Een waardevol resultaat is al voor de afronding van het onderzoek bereikt: de verschillende denkbeelden over hoefverzorging bij paarden zijn op een open en constructieve wijze met elkaar geconfronteerd.

Download

Opdrachtgever

Werkgroep Natural Balance Hoefsmeden Nederland

Projectcoördinatie

De Groene Link - ir. Hugo Hoofwijk

Uitvoering

Leerstoelgroep Experimentele Zoölogie - prof.dr.ir. Johan van Leeuwen en
ir. Monique Haazelager
Nederlandse Hippische Beroepsopleidingen Deurne - dr. Mark Timmerman en Chris Oomen

Financiering

Wetenschapswinkel Wageningen UR
NHB Deurne
Leerstoelgroep Experimentele Zoölogie
Werkgroep Natural Balance Nederland