Organisation

Leerstoelgroep Philosophy

Published on
April 24, 2012

Aan Wageningen University richt filosofie zich op ethische en kennistheorethische onderwerpen die betrekking hebben op de relatie van mensen met natuur, dieren, voedsel en landbouw.