Product or service

METAPOP en METAPHOR

Om de effecten van ruimtelijke samenhang en versnippering van het landschap op de aantallen en overleving van plant- en dierpopulaties uit te rekenen hebben we de metapopulatiemodellen METAPHOR & METAPOP ontwikkeld. Deze modellen simuleren ruimtelijke expliciet; de aantallen van soorten in ruimte en tijd.

Door de effecten van verschillende ruimtelijke scenarios op aantallen en overleving van soorten met elkaar te vergelijken kan een scenario worden uitgekozen die goed is voor de natuur. Deze modellen zijn met succes gebruikt om de effecten van landschapsinrichtingmaatregelen en isolatie op de populatie dynamiek van een aantal zoogdieren, vogels, amfibieën, insecten en planten soorten door te rekenen. Voorbeelden zijn Das, Middelste Bonte Specht, Boomklever, Visdief, Edelhert, Grutto, Gentiaan blauwtje.

Eigenschappen METAPHOR en METAPOP

 • Beide modellen ondersteunen: meerdere patches, meerdere landschapselementen per patch, meerdere soorten, meerdere stadia per soort en twee sexen per soort.
 • Beide modellen ondersteunen meerdere soorten in één model waardoor soortsinteractie mogelijk wordt.
 • Beide modellen hebben voorgeprogrammeerde dispersie routines, maar kunnen ook externe connectiviteitsmatrixen in lezen.
 • Beide modellen zijn demografische stochastische en kunnen milieustochasticiteit me nemen.
 • Beide modellen kunnen zowel een grid structuur als een willekeurige patch configuratie aan.

Het verschil tussen beide modellen zit in de verschillende manier waar op beide programma’s werken METAPOP is een patch based populatie dynamisch model terwijl MATAPHOR een individual based model is.

Specifieke eigenschappen METAPHOR

 • METAPHOR is “individual based” en houd van elk individu in een populatie expliciet bij met alle eigenschappen van dat individu. Dit maakt het mogelijke om: Genetische analyses te doen
 • Lotgevallen van een individu expliciet bij te houden. Bv. plek van geboorte, afgelegde weg,  en andere ervaringskenmerken
 • Een specifiek model moeten in (eenvoudig) C++ worden geprogrammeerd
 • METAPHOR kan zowel individual bases als stochastische berekeningen aan maar kan echte geen deterministische simulaties uitvoeren.
 • METAPHOR kan dierbewegingen en invloed van weer op de populatie dynamiek op dagbasis te simuleren.

Specifieke eigenschappen METAPOP

 • METAPOP houdt ruimtelijk expliciet aantallen bij per soort, stadium of leeftijds klasse en seks bij.
 • METAPOP is een platform waar men op eenvoudige wijze zelf modellen kan maken door functies te roepen van uit EXCEL. Kennis over programmeren is daar door niet nodig.
 • METAPOP kan zowel deterministische als stochastische berekeningen maar kan echter geen individual based simulaties doen.
 • METAPOP kan ook LARCH berekeningen uitvoeren.
Effecten van fragmentatie op de diversiteit van vogels uitgerekend met METAPOP
Effecten van fragmentatie op de diversiteit van vogels uitgerekend met METAPOP

Lees meer