News

Ondernemen met landschapsdiensten

Published on
May 3, 2012

Het groenblauwe netwerk van landschapselementen levert een forse bijdrage aan de economische, sociale en ecologische waarde van stad en land. In dit netwerk vallen steeds meer en grotere gaten, waardoor het steeds minder bijdraagt of anders gezegd: steeds minder landschapsdiensten levert.

Hoe kunnen publieke en private partijen samen het groenblauwe netwerk versterken zodat het door hen gewenste landschapsdiensten kan leveren?

watergentiaannoordwijk_300.jpg

Werken met groenblauwe netwerken is werken aan duurzame ontwikkeling van het landschap. Groenblauwe netwerken zijn de fysieke basis voor het creëren van economische, ecologische en sociale waarde. De handreiking “ondernemen met landschapsdiensten” laat zien dat de relatie tussen de groene en blauwe netwerken enerzijds en de gecreëerde waarde anderzijds (de landschapsdiensten), centraal staat. In het ontwerpproces wordt het fysieke ontwerp afgestemd op de verwachte waarde. “Je krijgt wat je met elkaar hebt afgesproken”. De flexibiliteit van de vorm van het netwerk van groene en blauwe landschapselementen zorgt er voor dat aanpassingen altijd mogelijk zijn.  

De handreiking  geeft ook aan hoe de waarden die allerlei partijen toekennen aan landschapsdiensten leidend zijn in visievorming en ontwerp. Daarbij worden ecologische, economische en sociale waarden af-gewogen, collectieve en private. Dat gebeurt in een collectief proces, zoals duurzame ontwikkeling vereist. Financiële verevening is een cruciale stap om te komen tot een situatie, waarin aanbieders van landschaps¬diensten door GBDA zich proactief gaan opstellen en het marktmechanisme gaat werken.
De handreiking “ondernemen met landschapsdiensten” gaat in op hoe een markt voor landschapsdiensten kan werken, wat de randvoorwaarden zijn en hoe we de markt aan de gang krijgen.

Meer informatie: