Patterns of exotic plant species in the Netherlands: a macroecological perspective

PhD defence

PhD defence Tanja Speek

Title Thesis: Patterns of exotic plant species in the Netherlands: a macroecological perspective

PhD candidate TAA (Tanja) Speek
Promotor prof.dr.ir. WH (Wim) van der Putten
Co-promotor dr. LAP (Bert) Lotz
Organisation Wageningen University, Laboratorium voor Nematologie, Laboratory of Nematology
Date

Wed 17 June 2015 16:00 to 17:30

Venue Aula, gebouwnummer 362
Generaal Foulkesweg 1
362
6703 BG Wageningen
0317-483592

Summary

Invasieve exoten, dat zijn uitheemse planten (of dieren), die enorm kunnen gaan woekeren in een nieuwe regio of op andere manieren problemen geven. Deze soorten houden we graag buiten Nederland of willen we tijdig verwijderen. Maar kunnen we al voorspellen welke soorten invasief worden in Nederland?

Om de voorspelbaarheid te onderzoeken heb ik gebruiken gemaakt van heel veel gegevens over de verspreiding van plantensoorten, verzameld door ‘citizen scientists’, oftewel hobby botanisten. Deze gegevens zeggen iets over hoe wijdverspreid de soorten zijn in Nederland, en als ze ergens staan, of ze dan vaak dominant zijn of niet.

Door deze gegevens te koppelen aan eigenschappen van de exotische planten kunnen verbanden ontdekt worden. Verbanden zijn er zeker te vinden, maar de voorspellende waarde is niet sterk genoeg om te gebruiken. Wel valt op dat er grote verschillen zijn afhankelijk van welk soort gegevens je gebruikt om invasiviteit te definiëren. Het is dus belangrijk dat we hier afspraken over maken.