Project

Praktijkoplossingen van en voor zorgboeren

De Wetenschapswinkel heeft in opdracht van het voormalige Landelijk Steunpunt Landbouw & ZorgSteun een onderzoek uitgevoerd om innovatieprocessen binnen de relatief jonge landbouw-zorgsector in beeld te brengen.

zorgboerderij

Zorgboeren bedenken allerlei praktische oplossingen om hun bedrijf aan te passen aan de mogelijkheden en beperkingen van hun medewerkers en cliënten. Hierdoor kunnen mensen met een bepaalde handicap het werk beter uitvoeren.

Het Steunpunt wilde deze praktijkoplossingen graag inventariseren en bundelen tot een inspirerend boekje voor (aankomende) zorgboeren. Twee MSc. studenten van Leerstoelgroep Dierlijke Productiesystemen van Wageningen University hebben in het kader van een afstudeervak een onderzoek uitgevoerd om deze innovatieprocessen binnen deze relatief jonge sector in beeld te brengen. Zij zijn hierbij ondersteund door medewerkers van Wageningen UR Livestock Research in Lelystad en vertegenwoordigers van de Landbouw & Zorg sector.

zorgboerderij - aanpassingen

Eind 2008 is het Steunpunt opgeheven en één van haar spin-outs, LandbouwPlus, heeft het opdrachtgever-schap overgenomen. LandbouwPlus is een dienst-verlenend bedrijf, dat zich richt op de verbrede landbouw in Nederland en daarmee ook op landbouw-zorgcombinaties.

Bart Jan Krouwel met de Wetenschapswinkelrapporten en de brochure die aan hem werden overhandigd tijdens de opening van De Hoge Born op 24 juni 2009

De presentatie van dit project heeft samen met het project 'Specifieke kwaliteiten van zorgboerderijen ten opzichte van reguliere hulpverlening' op 24 juni 2009 plaatsgevonden in een workshop tijdens de opening van de Hoge Born in Wageningen. Het rapport werd aangeboden aan Bart Jan Krouwel, die zich na zijn vertrek bij de Rabobank inzet voor de ontwikkeling van de Landbouw & Zorgsector.

Manon Schoone overhandigde de brochure 'Van Boerderij naar zorgboerderij' aan Bart Jan Krouwel tijdens de opening van De Hoge Born op 24 juni 2009

Behalve een rapport van de wetenschapswinkel is een brochure uitgebracht: 'Van boerderij naar zorgboerderij - met welke aanpassingen krijg je als boer te maken? Praktijkervaringen en tips' (pdf, 2,21 Mb). Een artikel met de titel 'Zorgboer past werkwijze en bedrijfsvoering aan' (pdf, 127 Kb) is in augustus 2009 in V-Focus verschenen.

Annemarie van Diepen overhandigde het Wetenschapswinkelrapport 'Van boerderij naar zorgboerderij' aan Bart Jan Krouwel tijdens de opening van De Hoge Born op 24 juni 2009